Poľnohospodárske podiel.družstvo NOVOHRAD Nové Hony v likvidácii